Skilmálar

Vilko ehf áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust. Áskilinn er réttur til að staðfesta pantanir símleiðis.  
 
Afhending vöru: Allar pantanir eru afgreiddar næsta virka dag eftir pöntun. Sé varan ekki til á lager mun þjónustufulltrúi hafa samband og tilkynna um áætlaðan afhendingartíma vörunnar. Af öllum pöntunum dreift af Íslandspósti gilda afhendingar-, ábyrgðar og flutningsskilmálar Íslandspósts um afhendingu vörunnar. Vilko ehf ber samkvæmt þessu enga ábyrgð á týndum sendingum eða tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi. Ef að vara týnist í pósti eða verður fyrir tjóni frá því að að hún er send frá Vilko ehf til viðkomandi er tjónið á ábyrgð kaupanda.
 
Verð á vöru og sendingakostnaður: Öll verð í vefverslun eru með inniföldum 11% vsk. Við sendum allar vörur með Íslandspósti beint heim að dyrum og er sendingarkostnaður greiddur við móttöku á vörum.  
 
Að skipta og skila vöru: Veittur er 14 daga skilaréttur við kaup á vöru gegn því að framvísað sé sölureikningi sem sýnir með fullnægjandi hætti hvenær varan var keypt. Varan þarf að vera ónotuð, í fullkomnu lagi og í sínum upprunalegu óskemmdu umbúðum þegar henni er skilað. Ef vara er innsigluð má ekki rjúfa innsiglið. Við skil á vöru er miðað við upprunalegt verð hennar, nema viðkomandi vara sé á útsölu eða á sértilboði við vöruskil. Þá er miðað við verð vörunnar þann dag sem henni er skilað. Ef kaupandi vill ekki skipta vörunni fyrir aðra vöru verður gefin út inneignarnóta eftir að varan er móttekin. Inneigninarnótan er í formi kóða sem er notaður hér á síðunni þegar verslað er og gildir í eitt ár frá útgáfudegi. Flutnings- og póstburðargjöld eru ekki endurgreidd. 
 
Gölluð vara: Sé vara gölluð er viðskiptavinum boðin ný vara í staðinn og greiðum við allan sendingakostnað sem um ræðir. Eða endurgreiðum ef þess er krafist. Að öðru leiti vísast til laga um húsgöngu og fjarsölusamninga nr.46/2000 og laga um neytendakaup. 
 
Trúnaður: Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar upplýsingar sem hann gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki undir neinum kringumstæðum afhentar þriðja aðila. Privacy policy All personal information will be strictly confidential and will not be given or sold to a third party.   
 
Lög og varnarþing Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Norðurlands vestra.

English version

Vilko ehf reserves the right to cancel orders, e.g. due to incorrect price information or discontinuation of product types without notice. The right to confirm orders by telephone is reserved.
 
Product Delivery: All orders are processed the next business day after order. If the product is not in stock, a service representative will contact you and announce the estimated delivery time of the product. Of all the orders distributed by the Icelandic Post Office, the delivery, warranty and shipping terms of the Icelandic Post apply to the delivery of the product. Accordingly, Vilko ehf is not responsible for any lost shipments or damages that may occur on a product in transit. If a product is lost in the mail or is damaged after it is sent from Vilko ehf to the person concerned, the damage is the responsibility of the buyer.
 
Price of goods and shipping costs: All prices in the online business include 11% VAT. We ship all products with Iceland Post directly to the door and shipping costs are paid upon receipt of goods.
 
To divide and deliver a product: A 14-day return is granted for the purchase of a product against the presentation of a sales invoice showing satisfactorily when the product was purchased. The product must be unused, in perfect order and in its original undamaged packaging when it is returned. If a product is sealed, the seal must not be broken. The return of a product is based on its original price, unless the product in question is on sale or at a special offer for the return of goods. The price of the product is then calculated on the day it is delivered. If the buyer does not want to switch the product to another product, a credit note will be issued after the product is received. The credit note is in the form of a code used here on the site when shopping and is valid for one year from the date of issue. Shipping and postage charges are non-refundable.
 
Defective product: If a product is defective, customers are offered a new product instead and we pay all the shipping costs in question. Or refund if required. In other respects, reference is made to the Act on Housing and Teleshopping Agreements No. 46/2000 and the Act on Consumer Purchases.
 
Credit: The seller gives the buyer full confidence about any information that he provides in connection with the transaction. Information will not be disclosed to any third party under any circumstances. Privacy Policy All personal information will be strictly confidential and will not be given or sold to a third party.
 
Laws and venue This agreement is in accordance with Icelandic law. If a case arises because of this, it shall be brought before the District Court of the Northwest.

X